KVALITET

Poverenje u kvalitet sirovina i gotovih proizvoda su ključ našeg sadašnjeg i budućeg poslovanja.

Sve faze proizvodnje strogo su kontrolisane od strane Mega–Frukta sa ciljem bezbednog i kavalitetnog isporučivanja proizvoda: počev od polja i đubrenja, korišćenja pesticida, navodnjavanja, berbe, zatim zamrzavanja, sortiranja, pakovanja pa sve do utovara gotovih proizvoda.

Fabrike naših partnera (koje se nalaze u Vigoštu i Kravarici), sistemi kontrole kvaliteta bazirani su na BRC i IFS standardima.

Sve potrebne analize sirovina (mikro-biološke, analize na pesticide i teške metale) se redovno vrše tokom cele godine.